OBJEDNAT : +420 266 083 240, +420 737 289 500, +420 266 083 239, Pro pacientky z Ukrajiny +420 704 979 688,
Po, Út: 8:00 - 16:00 hod St, Čt:  8:00 - 18:00 hod Pá: 8:00 - 15:00 hod
UPOZORNĚNÍ
 
Některé velké operace pozastaveny, vzhledem k situaci s onemocněním covid 19.
Bližší informace u personálu

Pro ženy, kterým je doporučeno operační řešení – břišní, vaginální či laparoskopické –nabízíme možnost operace Vámi vybraným lékařem naší kliniky. Operace se pak uskuteční v prostorách sousedící Gynekologicko–porodnické kliniky NN Bulovka. Výhodou je předchozí seznámení s Vaším operatérem, ke kterému získáte důvěru. Seznámíte se nejen s operujícím lékařem, ale i s celým operačním týmem. Podrobně Vám vysvětlíme průběh celé operace, zajišťujeme bezproblémový průběh přijímacího procesu i celého pobytu v nemocnici. Budete-li si přát, zajistíme Vám pobyt v nemocnici na nadstandardně vybavených 1-lůžkových pokojích. Výhodou této volby je, že nebudete anonymní součástí pacientského soukolí a budete znát své lékaře. Všichni naši lékaři mají nejvyšší možnou specializaci v oboru a několik desítek let pracovali právě na zmíněné klinice, to znamená, že dokonale znají i prostředí, kde budete hospitalizována.

Laparoskopické operace

Název laparoskopie lze přeložit jako "pohled do dutiny břišní".

Definice:
Je metoda mimimální invazivní chirurgie, kdy je přístup do dutiny břišní zajištěn pomocí zavedených trokarů (5-12 mm silných "trubiček") do kterých se zavádí optika a operační nástroje. Počet trokarů (počet vpichů) je 1 až 4 dle druhu operace. Optika s kamerou zobrazí operační pole na obrazovce monitoru. Laparoskopie je metodou moderní. Neustále se zdokonaluje technika, operační postupy a stále více nemocí lze v gynekologii řešit laparoskopicky namísto klasického operačního přístupu, kdy se dutina břišní otevírá řezem.
Důvody (indikace) pro provedení laparoskopie:
široké spektrum chorobných stavů v gynekologii


a) diagnostická laparoskopie
- odlišení zánětu gynekologických orgánů, či jiného orgánu
- vyšetření příčiny sterility
- podezření na mimoděložní těhotenství
- vyšetření bolestí v pánvi z neznámé příčiny
- podezření na nádor aj.
 
b) operační laparoskopie - od nejjednodušších výkonů, např. sterilizace až po odstranění celé dělohy s vaječníky a vejcovody
 
Provedení:
Operace se provádí v celkovém znecitlivění. Po dezinfekci kůže břišní stěny se provede asi 1,5 cm dlouhý řez v kůži těsně pod pupkem. Tímto přístupem se pak pomocí plnící jehly zavede plyn (kysličník uhličitý) do dutiny břišní. Poté se stejnou cestou zavede trokar síly 10 mm a optika, pomocí které operatér sleduje operační pole na obrazovce. Z jednoho, dvou až tří pomocných asi 0,5 až 1 cm dlouhých kožních řezů v obou podbřišcích se zavádějí operační nástroje. Během operace automatika udržuje stálý tlak plynu v dutině břišní, aby byla zaručena přehlednost a prostor nutný k provedení operace. Laparoskopické nástroje umožňují širokou škálu úkonů - střihání, řezání, stavění krvácení, šití, oplachování, odsávání, použití laseru a další. Po skončení výkonu se trokary ze stěny břišní vytáhnou a plyn je opět vypuštěn. Kožní řezy se šijí několika stehy.
 
Výhody:
- kosmetický efekt
- vpichy se rychle hojí a nezůstávají prakticky žádné jizvy
- rychlá rekonvalescence
- výrazně menší pooperační bolest a dyskomfort
- výrazně redukovaná doba hospitalizace a následné pracovní neschopnosti
 
Nevýhody:
- nelze takto operovat všechny pacientky a je nutné přísné zvážení podmínek a možných komplikací této operační metody
 
Pooperační průběh:
Obvykle se pacientka večer v den operace plně mobilizuje. Závisí na délce i rozsahu operace a zdravotním stavu pacientky. Vhodná je dechová gymnastika i jednoduché cviky končetin. Práce střev je obnovena podstatně dříve než po klasické operaci. První, druhý nebo třetí pooperační den (dle rozsahu operace a stavu pacienta) je možné propuštění do domácí péče. Pracovní neschopnost trvá cca 2 týdny.

 

Diagnostická laparoskopie

Jde o prohlédnutí břišní dutiny laparoskopickou cestou. Pokud jsou nalezeny známky nemoci odstranitelné operačně (srůsty, cysta na vaječníku, zaslepený vejcovod,…), většinou následuje „operační výkon dle nálezu“.
Pokud je důvodem k laparoskopii neplodnost , je k výkonu připojena tzv. chromopertubace, což je nástřik děložní dutiny barvivem a pozorování jeho průniku vejcovody až do dutiny břišní.

Laparoskopická sterilizace

Podmínkou k provedení jakékoliv sterilizace je dodržení příslušných zákonů a směrnic, o kterých Vás poučí Váš gynekolog. Podle platných zákonů je sterilizace umožněna těmto ženám:
 • starší 35 let a má tři děti
 • mladší 35 let a má čtyři děti při opakovaném císařském řezu, je-li třetí v pořadí
 • pokud žena trpí chorobou, která ohrožuje zdraví jejích ještě nenarozených dětí, jestliže by těhotenství ohrozilo život ženy, nebo způsobilo těžkou újmu na zdraví, pokud žena trpí chorobou, která je trvale důvodem k interrupci.

Je nezbytná Vámi podepsaná žádost (písemný souhlas) a schválení administrativní komise. Sterilizace u žen spočívá v „podvázání vejcovodů.“ Tím se zabrání transportu vajíčka z vaječníků do dělohy, a tím i jeho oplodnění. V dnešní době díky rozvoji laparoskopických metod se výkon provádí prakticky jenom tímto způsobem. Vejcovod je potom přerušen tepelnou energií a nůžkami. Procedura netrvá déle než 10-15 minut. Pobyt v nemocnici je 2-3 dny. Jde o velice bezpečnou metodu antikoncepce s těhotenským rizikem (Pearl index) 0.015 - 0.04 (počet otěhotnění na 100 žen za rok). Samotná operace je poměrně jednoduchá s minimálními komplikacemi. Operace je ve většině případů nevratná a sterilizace je na celý zbytek života. Tím je určena i skupina žen, pro kterou je sterilizace vhodná. Jsou to především ženy s ukončenou reprodukcí.

Laparoskopické odstranění vaječníku a/nebo vejcovodu, odstranění části vaječníku (cysty)

Nejčastějším důvodem pro provedení této operace je cystický útvar na vaječníku, mimoděložní těhotenství, zaslepený a rozšířený vejcovod po předcházejícím zánětu (sactosalpix), nezhoubný nádor na vaječníku (dermoid, endometriom, fibrom). Někdy, např. při určitém typu rakoviny prsu, je na doporučení onkologa prováděno oboustranné odstranění vaječníků (= chirurgická kastrace). Tento přístup je mnohem méně zatěžující než břišní řez, umožňuje rychlejší rekonvalescenci a dřívější propuštění do domácího ošetření.

Břišní operace

Tyto operace se provádějí v celkové anestezii z břišního přístupu. Nejčastěji volíme tzv. Pfannenstielův řez, tj. asi 12 cm dlouhý vodorovný řez na hranici pubického ochlupení. Pokud operaci nelze provést z tohoto řezu, je metodou volby střední laparotomie, tj. svislý řez od pupku dolů směrem k pubickému ochlupení. Veškerý odebraný materiál je odesílaný k histologickému vyšetření. Hospitaliazce po těchto operacích trvá 6-10 dnů při optimálním průběhu operace i pooperačního období. Po propuštění do domácího ošetřování je důležité vyvarovat se fyzické námahy a nachlazení. Pokud v tomto období vzniknou obtíže, zejména silnější poševní krvácení nebo horečky, je nutná okamžitá kontrola ošetřujícím gynekologem. Pracovní neschopnost po této operaci trvá průměrně 4-6 týdnů.

Abdominální hysterektomie (odnětí dělohy břišní cestou)

Po otevření dutiny břišní se postupně uzavírá cévní zásobení a posléze se odstraní děloha (děložní tělo i s děložním čípkem). Otevřená pochva se slepě uzavře na horním konci a zavěsí se na podpůrný vazivový aparát, který před tím přidržoval dělohu ve správné poloze. Při této operaci se podle okolností odnímají nebo ponechávají přívěsky děložní (vaječníky a vejcovody) v různých kombinacích. Odnětí přívěsků se většinou doporučuje u žen nad 45 let, nebo tam, kde je na vaječníku nějaký nález (cysta). Po odebrání dělohy pochopitelně již nikdy nebudete menstruovat ani nemůžete otěhotnět. Pokud se vaječníky ponechávají u mladších žen, nenastanou ani přechodové (klimakterické) obtíže, protože hormonální funkce vaječníků nejsou operací narušeny a budou postupně vyhasínat tak, jako by žena operována nebyla. Naopak po odebrání funkčních vaječníků většinou nastávají obtíže podobné přechodu (návaly, noční poty, nespavost, změny nálady,..). Tuto situaci je třeba konzultovat s Vaším gynekologem k nasazení vhodné léčby (nejčastěji hormonální substituce, tzn. že hormony dosud produkované vaječníky jsou Vám podávány ve formě léků, čímž je hormonální funkce vaječníků nahrazena. Podmínkou je předchozí provedení mamografie = rentgen prsů. Pohlavní život není operací ovlivněn.

Vaginální hysterektomie (odnětí dělohy vaginální cestou) a plastiky poševní

Jde o odstranění dělohy bez děložních přívěsků poševní cestou. Tato operace je většinou doporučována (indikována) pro sestup (částečný či úplný výhřez) čípku či dělohy, nebo pro úniky moči při sestupu poševních stěn. Výhodou vaginálních operací je, že je lze provádět ve svodné (epidurální) anestezii , což je výhodné hlavně u starších žen.

Dutinu břišní otevíráme z poševního přístupu - po protětí poševní stěny v místě úponu pochvy na děložní hrdlo. Poté se uvolní děloha od vazů a po podvázání cév, které ještě nebyly přerušeny v laparoskopické fázi, se děloha vyjme pochvou. Následuje uzavření dutiny břišní i pochvy a její závěs na pánevní vazy. Někdy je při sestupu dělohy nutné doplnit operaci o poševní plastiky, neboť často je sestup dělohy doprovázen i různým stupněm sestupu poševních stěn. Tato úprava sestupu poševních stěn předpokládá i zesílení pánevního dna spolu s plastickou úpravou pochvy. Plastiky poševní se dělí na přední a zadní, můžeme je provádět každou samostatně nebo obě najednou. Pokud sestupuje jen poševní stěna izolovaně, lze provést poševní plastiku zcela samostatně bez odstranění dělohy (toto však provádíme spíše u mladších žen).

Pooperační průběh a následná péče:
 • vzhledem k tomu, že část operace je provedena vaginální cestou, je třeba po dobu minimálně čtyř týdnů dodržovat zvýšenou hygienu, často se sprchovat, nekoupat se ve stojaté vodě (tj. ve vaně, v bazénu apod.), a to jako prevence zánětu
 • ze stejného důvodu je nutno se vyvarovat asi 2 - 3 měsíce zvedání těžších břemen, aby se vytvořila pevná jizva a v pozdější době Vás neobtěžoval sestup pochvy
 • pohlavní styk je možno obnovit asi po 4 - 6 týdnech
 • pracovní neschopnost ukončujeme cca po 2-4 týdnech

Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie – LAVH

Jde o odstranění dělohy (s a nebo bez vaječníků), které je provedeno kombinovaným přístupem. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie patří k nejmodernějším operačním postupům v gynekologii. Kombinuje se zde laparoskopie a vaginální operace. První část operace - uvolnění dělohy ze svých závěsů, popř. odstranění děložních přívěsků (vejcovodů a vaječníků) - je provedena laparoskopickým přístupem. Druhá část - podvázání děložních cév a vyjmutí dělohy - je poté provedena vaginálně (pochvou), obdobně jako při vaginální hysterektomii.

Důvody (indikace) k provedení:
V indikacích k LAVH se prolínají indikace ke klasické abdominální hysterektomii s indikacemi k hysterektomii vaginální. Limitující je do jisté míry velikost dělohy, enormní obesita znemožňující laparoskopii a přidružená onemocnění, která brání celkové narkóze při laparoskopii. Klasická abdominální hysterektomie je tak pomalu vytlačována touto operací, která se sestává ze 3 fází – laparoskopická fáze, vaginální fáze a po skončení vaginální fáze se ještě laparoskopicky zkontroluje stav v dutině břišní (jizva "zevnitř") hlavně z důvodu krvácení, poté se vytahují laparoskopické nástroje a sešijí se drobné kožní řezy v pupku a podbřišcích.
 • děložní myomy (tj. uzly z děložní svaloviny, které mohou způsobovat silné, nepravidelné krvácení nereagující na léčbu)
 • onemocnění endometria (děložní sliznice) jako polypy, prekancerosy (= přednádorové změny) a počáteční stádia rakoviny
 • změny na děložním čípku (tzv. dysplasie) a počáteční stádia rakoviny děložního čípku (prekancerosy a CA in situ nádory)
 • krvácení z dělohy nereagující na hormonální léčbu
 • endometrióza
 • poranění dělohy
 • sestup, částečný či úplný výhřez čípku či dělohy, zvláště, očekává-li operatér srůsty v oblasti malé pánve, nebo má-li být součástí operace odstranění děložních přívěsků (= adnexektomie)

Výhody LAVH oproti abdominální hysterektomii:
 
 • menší pooperační bolest (menší spotřeba analgetik)
 • časnější mobilizace (vstávání z lůžka), a z toho vyplývající snížené riziko žilních komplikací v pooperačním období
 • časnější obnova funkce střev, tj. možnost přijímat normální stravu
 • výrazně zkrácená doba hospitalizace, časnější návrat domů
 • kratší doba pracovní neschopnosti (zkrácení cca o 50 %)
 • kosmetický efekt (menší jizvy - jizvy jsou jen malé, čárkovité v místě pupku a v obou podbřišcích), hlavní jizva je skryta v pochvě

Pooperační průběh a následná péče: jsou totožné jako u vaginální hysterektomie.

Provádění interrupcí u cizinek z EU je dle prohlášení Ministerstva zdravotnictví v ČR možné, tedy i na naší klinice MEDA gynekologie.

Více ZDE

Ordinace:
Budínova 67/2
180 00 Praha 8 -Libeň

Ordinační hodiny:

Po, Út: 8:00 - 16:00 hod
St, Čt:  8:00 - 18:00 hod
Pá:       8:00 - 15:00 hod

do odvolání

OBJEDNÁNÍ POUZE TELEFONICKY
+420 266 083 239
+420 266 083 240
+420 737 289 500
Pro pacientky z Ukrajiny
+420 704 979 688
 
trisomy

Scroll Effect Pro