Objednání + Výsledky + E-recepty volat po 12.hodině   +420 266 083 240, +420 737 289 500, +420 266 083 239
POUZE telefonický kontakt pro pacientky z Ukrajiny  +420 704 979 688
Po, Út: 8:00 - 16:00 St, Čt:  8:00 - 18:00  Pá: 8:00 - 15:00 hod

Genetické vyšetření je prováděno k diagnostice a prevenci výskytu dědičných chorob. Provádí se preventivně k vyloučení genetické poruchy, při podezření na geneticky podmíněnou chorobu, při zjišťování nosičství určitých genů a stanovení pravděpodobnosti jejich přenosu na potomky.

Tento test je určen především:

Cílem genetického vyšetření je:
 • rozpoznat zastoupení dědičné složky při vzniku choroby (diagnóza)
 • odhadnout průběh choroby a riziko přenosu na další členy rodiny (prognóza)
 • navrhnout opatření ke snížení rizika (prevence)

Genetická analýza vzniku trombózy

Co je to trombóza?

Trombóza je děj při kterém dochází ke sražení (koagulaci) krve za vzniku trombu.
V tepnách má za následek nedokrevnost (ischemii) postižené oblasti, v žilách může zhoršit odtok krve (viz venostáza).

Genetický test je vhodný, pokud:
 • prodělal/a jste žilní trombózu a/nebo plicní embolii
 • prodělal/a jste infarkt myokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu v mladším věku
 • některý z Vašich pokrevních příbuzných (především sourozenců, rodičů a prarodičů) prodělal žilní trombózu a/nebo plicní embolii
Váš přímý pokrevní příbuzný (rodič, sourozenec) prodělal infarkt myokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu v mladším věku

Jste-li žena a:
 • užíváte hormonální antikoncepci nebo náhradní hormonální terapii
 • opakovaně jste samovolně potratila
 • nedaří se Vám s partnerem otěhotnět a je plánována asistovaná reprodukce
 • ve Vaší graviditě nastala některá z těchto komplikací: předčasné odloučení od placenty, infarkt placenty, preeklampsie (zvýšený krevní tlak a selhávání ledvin), opožděný růst plodu, rozštěpové vady páteře a míchy u plodu, odúmrtí plodu

Genetická analýza určená ženám

 • komplexní genetická analýza sestavená na základě nejnovějších poznatků molekulární genetiky speciálně pro organismus žen a nejčastěji se vyskytující "ženská onemocnění".
 • pomůže zvolit vhodnost užívání HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE či SUBSTITUCE pro Váš organismus = ODBĚR TROMBOGENU (dle platného aktuálního ceníku)
 • zhodnotí Vaše dispozice k zánětlivým chorobám

Onkogenetické testy pro ženy BRCA 1, 2

Karcinom prsu patří mezi nejčastější maligní nádorová onemocnění žen a jeho výskyt u nás v posledních letech stále stoupá. Karcinomy vaječníků a vejcovodů představují asi 15 % všech maligních nádorů u žen. Riziko vzniku obou těchto malignit se zvyšuje s věkem, nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života, ale v případě dědičných dispozic mnohem dříve, již po 30. roce života. U 5 - 10 % všech karcinomů prsu se jedná o tzv.syndrom hereditárního (dědičného) karcinomu prsu a vaječníků,který je způsoben vrozenou mutací v genech BRCA (BreastCancerAssociated).
 
GenyBRCA jsou    tumor    supresorové    geny    (brání nekontrolovatelnému dělení buněk) a jejich produkty se účastní spolu s dalšími oprav poškození ve dvouřetězcové DNA.
 
Výsledkem vyšetření je potvrzení přítomnosti, resp. nepřítomnosti testované mutace. Toto vyšetření lze indikovat osobám starší 18ti let po konzultaci klinického genetika.
 
 

Provádění interrupcí u cizinek z EU je dle prohlášení Ministerstva zdravotnictví v ČR možné, tedy i na naší klinice MEDA gynekologie.

Více ZDE

Ordinace:
Budínova 67/2
180 00 Praha 8 -Libeň

Ordinační hodiny:

Po, Út: 8:00 - 16:00 hod
St, Čt:  8:00 - 18:00 hod
Pá:       8:00 - 15:00 hod

do odvolání

OBJEDNÁNÍ POUZE TELEFONICKY
+420 266 083 239
+420 266 083 240
+420 737 289 500
Pro pacientky z Ukrajiny
+420 704 979 688
 
trisomy

Scroll Effect Pro