Meda gynokologie

OBJEDNAT : +420 266 083 240, +420 737 289 500, +420 266 083 239
Ordinační hodiny: PO-ČT: 8:00 - 18:00 | PÁ 8:00 -15:00

Miniinterrupce

V současné době se většina přerušení těhotenství provádí metodou vakuumaspirace, t.j. odsátí. Postup je ten, že se děložní hrdlo mírně rozšíří, obvykle na 6-8 mm, do děložní dutiny se zavede plastová trubička a podtlakem se odsaje těhotenství. Následuje odstranění zbytku tkáně tzv. kyretami Tento postup se dá provádět zhruba do 8 týdnů po prvním dnu poslední menstruace. Je samozřejmé, že celý zákrok se provádí v celkové anestezii.. Ať již byl výkon proveden v anestezii je proveden vždy ambulantně, to znamená, že žena po zákroku může odejít asi za 2 hodiny domů.

Přerušení vyššího stadia těhotenství

Při přerušení těhotenství vyššího stadia se používá postup v zásadě stejný, jen s tím rozdílem, že děložní hrdlo je třeba rozšířit více a po odsátí je nutné odstranění zbytků placenty kyretou. Je-li však přerušení i vyšších stadií těhotenství prováděno šetrně a zkušeným lékařem, je riziko poškození zdraví opravdu minimální.

Právní úprava

Celou problematiku umělého přerušení těhotenství u nás upravuje zákon ČNR 66/1986 Sb. a vyhláška MZd 75/1986 Sb. V zásadě jde o to, že těhotenství je možno na přání ženy přerušit do konce 12. týdne těhotenství od prvního dne poslední menstruace. O přerušení těhotenství se požádá na zvláštním tiskopise, na který žena podpisem stvrdí, že žádá o přerušení těhotenství a vyšetřující gynekolog napíše svůj nález a současně závěr, zda těhotenství je možno přerušit. Prakticky jediným důvodem, který by tomu bránil, je skutečnost, že u téže osoby byla provedena interrupce před dobou kratší, než je 6 měsíců. Tuto podmínku stanovuje zákon a nevztahuje se na ženy, které alespoň dvakrát rodily a nebo kterým je více než 35 let.
Pokud žadatelka není zletilá, zákon rozlišuje dvě skupiny: do 16 let se vyžaduje souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, po 16. roce věku je již žena oprávněna si o svém těhotenství rozhodovat sama a souhlas rodičů nepotřebuje, provedení zákroku by však zdravotnická klinika mělo oznámit rodičům dodatečně.

Cena

Umělé přerušení těhotenství není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Cena výkonu je stanovena dle platného ceníku gynekologie.

Dle rozhodnutí lékaře se za poplatek odebírá krevní skupina ke zjištění Rh faktoru. Má-li klientka sepsanou žádost od svého ambulantního gynekologa, hradí pouze výkon. Pokud sepsanou žádost nemá, lze tak učinit po předchozím objednání přímo na naší klinice (včetně ultrazvuku a jiných potřebných vyšetření) za poplatek dle platného ceníku gynekologie.

Kdy zákroky provádíme?

Zákroky provádíme každý den v dopoledních hodinách a to ve 3 turnusech. Pacientka přijde podle dohody v 8:00, 10:30 nebo v 12:30. Pokud je plánován výkon v celkové anestezii (narkóze), je nezbytně nutné, aby pacientka byla nalačno, t.j. minimálně 6 hodin před výkonem nesmí jíst, pít, ani kouřit! Po provedeném výkonu pacientka dospává pod dohledem anestezioložky v místnosti vedle operačního sálku. Asi za 2 hodiny může odejít domů.

Upozornění  

Doporučujeme, aby měla pacientka doprovod a odvoz autem. Je třeba počítat s tím, že zbytky anestetik jsou přítomny v organismu ještě řadu hodin a vedou ke snížení pozornosti. Proto žena po anestezii nesmí řídit motorové vozidlo ještě celý den! Je i nevhodné, aby sama cestovala městskou hromadnou dopravou. Pokud doprovod mít nebude, zavoláme jí po provedeném výkonu vozidlo taxislužby.

Jakékoliv dotazy týkající se této problematiky pacientkám i spolupracujícím lékařům rádi zodpovíme na telefonních číslech 266 08 3239 - 40


Ordinace:
Budínova 67/2
180 00 Praha 8 -Libeň

Ordinační hodiny:
po-čt  od 8:00 do 18:00 hod.
pátek od 8:00 do 15:00 hod.

do odvolání

OBJEDNÁNÍ POUZE TELEFONICKY
+420 266 083 239
+420 266 083 240
+420 737 289 500
trisomy