Meda gynokologie

OBJEDNAT : +420 266 083 240, +420 737 289 500, +420 266 083 239
Ordinační hodiny: PO-ČT: 8:00 - 16:00 | PÁ 8:00 -15:00

Miniinterrupce

V současné době se většina přerušení těhotenství provádí metodou vakuumaspirace, t.j. odsátí. Postup je ten, že se děložní hrdlo mírně rozšíří, obvykle na 6-8 mm, do děložní dutiny se zavede plastová trubička a podtlakem se odsaje těhotenství. Následuje odstranění zbytku tkáně tzv. kyretami Tento postup se dá provádět zhruba do 8 týdnů po prvním dnu poslední menstruace. Je samozřejmé, že celý zákrok se provádí v celkové anestezii.. Ať již byl výkon proveden v anestezii je proveden vždy ambulantně, to znamená, že žena po zákroku může odejít asi za 2 hodiny domů.

Přerušení vyššího stadia těhotenství

Při přerušení těhotenství vyššího stadia se používá postup v zásadě stejný, jen s tím rozdílem, že děložní hrdlo je třeba rozšířit více a po odsátí je nutné odstranění zbytků placenty kyretou. Je-li však přerušení i vyšších stadií těhotenství prováděno šetrně a zkušeným lékařem, je riziko poškození zdraví opravdu minimální.

Právní úprava

Celou problematiku umělého přerušení těhotenství u nás upravuje zákon ČNR 66/1986 Sb. a vyhláška MZd 75/1986 Sb. V zásadě jde o to, že těhotenství je možno na přání ženy přerušit do konce 12. týdne těhotenství od prvního dne poslední menstruace. O přerušení těhotenství se požádá na zvláštním tiskopise, na který žena podpisem stvrdí, že žádá o přerušení těhotenství a vyšetřující gynekolog napíše svůj nález a současně závěr, zda těhotenství je možno přerušit. Prakticky jediným důvodem, který by tomu bránil, je skutečnost, že u téže osoby byla provedena interrupce před dobou kratší, než je 6 měsíců. Tuto podmínku stanovuje zákon a nevztahuje se na ženy, které alespoň dvakrát rodily a nebo kterým je více než 35 let.
Pokud žadatelka není zletilá, zákon rozlišuje dvě skupiny: do 16 let se vyžaduje souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, po 16. roce věku je již žena oprávněna si o svém těhotenství rozhodovat sama a souhlas rodičů nepotřebuje, provedení zákroku by však zdravotnická klinika mělo oznámit rodičům dodatečně.

Cena

Umělé přerušení těhotenství není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Jeho cena je 4 600,-- Kč jde-li o přerušení těhotenství do 8. týdne těhotenství včetně, u těhotenství nad dokončený 8. týden je to 5 400,-- Kč. 

Je třeba také zjistit krevní skupinu , abychom předešli možným komplikacím RH inkompatibility v následujícím chtěném těhotenství. Toto vyšetření stojí 300,-Kč. Má-li pacientka sepsánou žádost od ambulantního gynekologa a zaplatila-li poplatek za sepsání této žádosti, částku od ceny neodečítáme. Jestliže sepsanou žádost nemá, tj. přichází přímo na naší kliniku bez prostřednictví ambulantního gynekologa,  sepíšeme žádost, provedeme ultrazvuk a jiná potřebná vyšetření,( je-li nutno i bezprostředně před výkonem) za poplatek 800,- Kč.

Kdy zákroky provádíme?

Zákroky provádíme každý den v dopoledních hodinách a to ve 3 turnusech. Pacientka přijde podle dohody v 8:00, 10:30 nebo v 12:30. Pokud je plánován výkon v celkové anestezii (narkóze), je nezbytně nutné, aby pacientka byla nalačno, t.j. minimálně 6 hodin před výkonem nesmí jíst, pít, ani kouřit! Po provedeném výkonu pacientka dospává pod dohledem anestezioložky v místnosti vedle operačního sálku. Asi za 2 hodiny může odejít domů.

Upozornění  

Doporučujeme, aby měla pacientka doprovod a odvoz autem. Je třeba počítat s tím, že zbytky anestetik jsou přítomny v organismu ještě řadu hodin a vedou ke snížení pozornosti. Proto žena po anestezii nesmí řídit motorové vozidlo ještě celý den! Je i nevhodné, aby sama cestovala městskou hromadnou dopravou. Pokud doprovod mít nebude, zavoláme jí po provedeném výkonu vozidlo taxislužby.

Jakékoliv dotazy týkající se této problematiky pacientkám i spolupracujícím lékařům rádi zodpovíme na telefonních číslech 266 08 3239 - 40


Ordinace:
Budínova 67/2
180 00 Praha 8 -Libeň

Ordinační hodiny:
po-čt  od 8:00 do 16:00 hod.
pátek od 8:00 do 15:00 hod.

do odvolání

OBJEDNÁNÍ POUZE TELEFONICKY
+420 266 083 239
+420 266 083 240
+420 737 289 500
trisomy